Nieuwsberichten

02-02-2017 14:53
Een geboren verkoper...

02-02-2017 14:49
Een 'die hard' supporter...

13-09-2016 14:01
Logimedical lanceert App...

Logimedical lanceert een handige App, boordevol informatie over Logimedical, haar producten, gebruiksaanwijzingen, afbeeldingen en zelfs video's. Onmisbaar voor gebruikers van Logimedical apparatuur en ideaal voor diegenen die dat overwegen.

Door te registreren krijgt u toegang tot gebruiksaanwijzingen van de diverse geavanceerde slotsystemen, hoe deze te gebruiken en eventueel te (her)prgorammeren.

Ook is het navullen van de ondertussen fameuse Logimedical drop-pot eenvoudig mogelijk gemaakt. U stuurt via de App een foto van een lge Logimedical drop-pot, met daarbij adresgegevens en u ontvangt een gratis navulling.

Heeft u een smartphone? Download dan de App en ontdek zelf de mogelijkeheden...

 

De prijzen zijn uitgereikt..!

Naast felicitaties, hebben de Ommelander Zorggroep in Groningen, Florence in Voorschoten, Het Radboud UMC in Nijmegen en het St Anna Ziekenhuis in Geldrop hun prijs, een medicijn- of behandelwagen naar keuze, in ontvangst genomen.

 

De definitieve uitslag is bekend..!

Wij feliciteren de Ommelander Zorggroep in Groningen, Florence in Voorschoten, Het Radboud UMC in Nijmegen en het St Anna Ziekenhuis in Geldrop met het behaalde resultaat. Binnenkort ontvangen zij elk een medicijn- of behandelwagen naar keuze.

Alle andere deelnemers uiteraard ook bedankt voor jullie deelname. Veel succes toegewenst allemaal bij de realisatie van de ingebrachte projecten.

Alle stemmers bedankt voor het enorme aantal uitgebrachte stemmen.

De uitreiking van de prijzen is te volgen via deze website...

 

Het lijkt er op dat de 4 Gift Challenge wagens gaan naar de projecten van de Ommelander (31%), Florence (23%), het Radboud (20%) en het St Anna Ziekenhuis (20%).

Daar kan nog van alles in veranderen..!

80% van de stemmen waren na de eerste 5 dagen al binnen. Als u -en uw collega's, vrienden en familie- zich tot en met de 20e april nog extra druk maakt en gaat stemmen, is alles nog mogelijk.

Stem nog vóór 20 april via onze Website of Facebook..!! 

18-03-2016 14:54
Beveiliging in de zorg...

Zorg creatief met nieuwe toepassingen beveiliging.

Voor het bedienen van deuren is elektronisch toegangsbeheer niets nieuws meer. De laatste jaren komen er steeds meer toepassingen bij. Voorbeelden zijn toegang tot computersystemen, bediening van risicovolle installaties en beheer van lockers en sleutelkasten. De Haagse zorgaanbieder Florence bedacht onlangs een nieuwe, innovatieve toepassing. Op basis van het platform van SALTO Systems zijn op een van de locaties vaste en mobiele medicijnkasten en -karren beveiligd. Niet security, maar safety
vormde daarbij het uitgangspunt.

Elektronisch toegangsbeheer voor persoonlijke veiligheid

Florence is een zorgorganisatie met locaties in en rond Den Haag. Hiertoe behoren onder andere woonzorgcentra, verpleeghuizen en consultatiebureaus voor inwoners van Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Leiden, Wassenaar en Delft. Een van de grotere locaties is Expertisecentrum Mariahoeve waar een kleine tweehonderd mensen met dementie, een psychiatrische achtergrond en/of lichamelijke beperkingen wonen of revalideren. Henri Beukers is er verantwoordelijk voor de faciliteiten en het gebouwbeheer en nauw betrokken bij de implementatie van integraal veiligheidsbeleid binnen meerdere locaties. Daaronder valt ook verbeterde beveiliging van medicijnen en dossiers.

Oplossing Medicijnen worden voor een groot deel verstrekt met behulp van verrijdbare medicijnkarren van Logi-medical, Standaard zijn deze beveiligd met een pincodepaneel. "Een handig apparaat, maar beheerstechnisch een draak van een ding," zegt Beukers. "Dat moest dus anders. Nou ben ik maar een eenvoudige facilitymanager, dus probeer ik elke uitdaging vanuit een niet-technische kant te benaderen. De oplossing leek mij niet ingewikkeld. Zo'n pincodepaneel doet niets anders dan het geven van een stroompje naar de ontgrendeling. Ongeveer hetzelfde dus als wat een lezer van het toegangssysteem doet. De medicijnkast zou dus net zo goed met de persoonlijke tag van de medewerkers bediend kunnen worden. Met dat idee stapte ik naar ons beveiligingsbedrijf, Fortezza Security Systems, dat vervolgens samen met Logimedical een taglezer op de mobiele medicijnkasten ging monteren." Voor SALTO werd gekozen, omdat Florence op termijn alle locaties met de technologie van deze fabrikant wil beveiligen. Het kostenaspect rond de ombouw van de medicijnkarren was nog wel een ding, maar ook daarvoor had de facility manager van Expertisecentrum Mariahoeve een goed idee. "SALTO, Fortezza en Logimedical kunnen deze vinding natuurlijk ook aan andere instellingen verkopen. Deze zijn dan welkom om bij ons te komen kijken hoe goed het werkt. Dat was voor de leveranciers genoeg reden om een deel van de kosten vanuit hun eigen investeringsbegroting te dragen."

Integraal systeem De producten van SALTO Systems worden niet alleen voor de medicijnkasten en -karren gebruikt. Beukers: "Wij hebben nu nog overwegend mechanische sluitsystemen die lastig te beheren zijn. We werken hier en daar ook wel met elektronische toegangssystemen, maar daar zijn we niet echt tevreden over, terwijl bovendien de mogelijkheden te beperkt zijn om deze voor alle locaties tot één integraal systeem uit te breiden. En daar willen we wel naar toe, al zal dat vanwege de beperkte budgetten stap voor stap gaan. De zorgverlening komt bij ons altijd op de eerste plaats. Als er dan nog geld overblijft, kan dat aan facilities worden besteed. Met invoering van elektronische toegangstechniek verwachten we in ieder geval een flinke besparing te gaan bereiken. 

Veiligheidsrisico's Op termijn zullen alle mechanische sloten van Florence wel vervangen worden , maar Beukers geeft op het moment prioriteit aan plaatsen waar veiligheidsrisico's spelen. Dat zijn naast ruimtes met medicijnen bijvoorbeeld ook de "open "keukens in de woonkamers van Expertisecentrum Mariahoeve. Bewoners kunnen nog altijd zien hoe medewerkers en vrijwilligers gezellig de maaltijden bereiden, maar een tag is nodig om de één meter hoge deurtjes te kunnen openen."Voor extra zekerheid gaan we in de toekomst misschien ook wel keukenkastjes en kookplaten met SALTO beveiligen."

Logistieke processen Technische maatregelen zijn nooit voldoende. Daarom is ook aan het organisatorische aspect gedacht. ledere medewerker wordt gewezen op de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen tag en op de consequenties die aan uitlenen verbonden zijn. Beukers: "ledere medewerker heeft een persoonlijke tag waarop de individuele rechten staan. Een mooie bijkomstigheid is dat de data die het toegangssysteem genereert helpt bij verbetering van de logistieke processen binnen de organisatie. "Het is een handig hulpmiddel om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Wij streven altijd naar verbetering door te sturen op de processen. Ook dat verschilt per locatie, want elke locatie heeft zo haar eigen doelgroepen. In een centrum voor dementerende jongeren, heb je een ander toegangsbeleid dan op een locatie waar ouderen verblijven die nog goed in staat zijn zichzelf te redden."

Met het systeem van SALTO Systems verwacht de Zorggroep Florence ook beter voorbereid te zijn op de toekomst, als op last van de politiek zorg en wonen steeds meer gescheiden zullen worden. Het beheer van appartementen zal dan worden overgedragen aan woningbouwcorporaties, terwijl de zorginstelling alleen bezig blijft met cliënten die intensieve zorg nodig hebben. "Voor de toegangstechnologie maakt dat geen verschil',' aldus Beukers. "One tag fits all!"

Bron: Managementblad Beveiliging

02-03-2016 08:17
Stop medicijnverspilling...
Apothekers en artsen willen medicijnverspilling stoppen.
 
Medicijnen die door mensen teruggebracht worden naar de apotheek moeten niet meer vernietigd worden, maar aan andere patiënten worden verstrekt.
Daarvoor pleiten apothekers, huisartsen, patiëntenorganisatie NPCF en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) vrijdag in het AD.

Teruggebrachte medicijnen worden nu vernietigd. Het IVM berekende dat er jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro aan medicijnen wordt weggegooid.

Dit bleek ook al uit onderzoek dat RTL Nieuws in oktober 2012 deed. Daaruit bleek dat de cijfers een alarmerende stijging laten zien. In 2009 werd 94.000 kilo aan medicijnen weggegooid. In 2010 was dat maar liefst 121.000 kilo en in 2011 steeg dat zelfs naar 156.000 kilo. Deskundigen schatten destijds de kosten ook op 100 miljoen per jaar.
 
De medicijnen worden vernietigd omdat ze na uitgifte niet meer 100 procent veilig zouden zijn. Ruud Coolen van Brakel is het daar niet mee eens: "Niemand zal ze thuis in de oven bewaren. Er moet wel iets heel vreemds mee gebeuren, wil de werking enorm veranderen."

Bron: Nu.nl

Het Deventer Ziekenhuis introduceert als eerste ziekenhuis ter wereld kliniekbreed de MedEye, een innovatief apparaat waarmee het toedienen van medicijnen aan het bed van de patiënt extra wordt gecontroleerd. Internationale cijfers tonen aan dat er bij het toedienen van medicijnen nu nog bij één op de vijf patiënten iets mis gaat. Met deze oplossing wil het ziekenhuis toe naar foutloze medicatietoediening. 

De MedEye is een kleine computer waarin een 3D-scanner en geavanceerde software zit. De verpleegkundige controleert de medicatie die eerder is voorgeschreven en samengesteld, haalt de tabletten en capsules uit de verpakking en stopt die in de lade van de MedEye. Omdat alle tabletten en capsules van kleur, grootte, inscripties, structuur en breukstreep verschillen, kan de MedEye zien of de patiënt de juiste medicatie krijgt. De gegevens worden namelijk vergeleken met die uit het elektronisch voorschrijfsysteem. Als die helemaal kloppen, geeft de MedEye een signaal en kan de verpleegkundige de medicijnen veilig aan de patiënt toedienen. Het systeem is uitgebreid getest in Deventer en bracht per dag 3 tot 4 medicatiefouten aan het licht.

De MedEye blijkt daarmee belangrijk om de cirkel van kwaliteitscontroles rond medicatie te sluiten. Van het voorschrijven van medicatie door een arts, tot het samenstellen en de toediening aan het bed: alles gaat voortaan digitaal en veilig. Ziekenhuisapotheker Peter Wierenga van het Deventer Ziekenhuis is dan ook blij met deze introductie: ‘Het toedienen van medicijnen blijft mensenwerk. Verpleegkundigen blijven zelf uiteraard de medicijnen controleren, maar de MedEye is een extra slot op de deur. Mens én machine sluiten nu samen de keten van een juiste medicijnverstrekking. 

Bestuursvoorzitter Gita Gallé van het Deventer Ziekenhuis geeft aan dat de MedEye laat zien dat de kwaliteit van zorg met innovatieve middelen op een hoger niveau kan worden gebracht: ‘Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat ze veilig medicijnen krijgen voorgeschreven en toegediend. De MedEye helpt ons om vermijdbare fouten te voorkomen en is daarmee voor ons een heel belangrijk.’

Bron: Zorgvisie.nl

Huisartsen schrijven steeds vaker de voorkeursmiddelen uit de Nederlandse richtlijnen, in het bijzonder de NHG-Standaarden, voor. Verder schrijven ze steeds minder antibiotica voor en zijn ze terughoudend in het voorschrijven van nieuwe, dure geneesmiddelen voor diabetes. Wel zijn er nog veel verschillen tussen huisartsen en tussen regio's. 

Dat stelt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) vast in zijn jaarlijkse Monitor Voorschrijven Huisartsen. Het is de tiende keer dat de monitor verschijnt, waarin voor tien verschillende geneesmiddelgroepen of aandoeningen een of meer indicatoren zijn opgenomen. De resultaten gaan over het jaar 2014. Dit jaar blikt het rapport tevens terug op de ontwikkelingen in het voorschrijfgedrag in de afgelopen vijf jaar.

Een opvallend resultaat is volgens het IVM dat huisartsen de afgelopen vijf jaar steeds minder antibiotica zijn gaan voorschrijven. Ook hebben ze minder vaak opnieuw antibiotica voorgeschreven omdat ze de eerste keer niet aansloegen. Was in 2005 gemiddeld 19 procent van de door huisartsen voorgeschreven antibioticarecepten een reservemiddel, in 2010 daalde dit naar 18 procent om in 2014 uit te komen op 16 procent.

Een mogelijke verklaring is dat het NHG de afgelopen vijf jaar de richtlijnen heeft geactualiseerd en aangescherpt. Ook zijn er aanwijzingen dat huisartsen, maar ook patiënten zich meer bewust zijn geworden van het belang van het terughoudend gebruik van antibiotica.

"Toch zien we ook grote verschillen tussen huisartsen", zegt IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel. "In praktijken met het grootste aantal voorschriften per patiënt ligt het percentage patiënten met een recept voor een antibioticum een factor twee hoger dan in praktijken met het kleinste aantal voorschriften per patiënt".

Nederlandse huisartsen blijken verder terughoudend in het voorschrijven van nieuwe, dure geneesmiddelen voor diabetes, zoals DPP-4-remmers. Bij 94 procent van de startende patiënten volgen de huisartsen de eerste twee stappen uit de richtlijn. 
Ook bij het voorschrijven van pijnstillers blijken de afgelopen jaren huisartsen steeds meer het middel van eerste keus - zoals benoemd in de farmacotherapeutische richtlijn Pijn van het NHG - zijn gaan voorschrijven. In 2010 schreef gemiddeld 83 procent van de huisartsen conform de standaard voor, in 2014 was dit gestegen naar 88 procent. De helft van de huisartsen scoorde zelfs boven de 93 procent. Daar stond tegenover dat 10 procent van de artsen onder de 72 procent scoorde. 

Voor de overige groepen  die zijn gemonitord (ADHD, Cardiovasculair risicomanagement, Astma, Opioïde pijnstillers, Antidepressiva, Maagmiddelen en Osteoporose) blijkt dat  de meerderheid van de huisartsen de richtlijnen volgt. Toch is er bij elke aandoening nog een klein deel van de huisartsen dat sterk afwijkt van die richtlijnen.

Hoe groot dat aandeel is verschilt per geneesmiddelgroep. Ook bestaan er bij veel geneesmiddelgroepen grote verschillen tussen de verschillende regio's, zowel in de mate waarin de huisartsen in die regio's de voorkeursbehandeling volgen als het aantal gebruikers dat een geneesmiddel krijgt voorgeschreven. Dit toont dat er, net zoals bij pijnstillers, nog steeds ruimte voor verbetering is.

De zorgverzekeraars werken sinds januari 2015 nagenoeg allemaal met beloningsmodules voor huisartsen als zij op bepaalde indicatoren goed scoren. Opvallend is dat zij met name geïnteresseerd zijn in voorkeursindicatoren (schrijft de arts een middel van eerste voorkeur voor), en eigenlijk niet in volume-indicatoren (hoeveel patiënten krijgen het middel voorgeschreven). Terwijl met deze laatste toch aanzienlijke opbrengsten zijn te behalen. Een meer integraal beleid op volume en keuze - met instemming van de beroepsgroepen - is wenselijk, stelt het IVM.

Voor de monitor ziet IVM tot slot een nieuwe rol voor zich, namelijk het signaleren en verkennen van die gebieden van de farmacotherapie, die niet voldoende worden opgepakt door zorgverleners en zorgverzekeraars. Daarbij moet echter niet de rol van het rapport met betrekking tot het transparant maken van het voorschrijven van de huisartsen uit het oog worden verloren, aldus het instituut.

Bron: Skipr.nl

Archief weergeven.